در سراسر دنیا روزانه هزاران طراح گرافیک و مدیر هنری نشست هایی برای مقابله با مشکل جدید طراحی برگزار می کنند. اغلب انگیزش اولیه آنها جمع آوری اطلاعاتی است از کتاب ها،‌ مجلات و سایر مراجع به صورت گریخته، تا ذهن خود را به کار اندازند و از این طریق شیوه حل مشکلات را از حالت عادی و همیشگی خارج سازند،‌ و در فرآیند طراحی، الهامی تازه برای همه اندک اندیشه های ابتدایی خود بیابند.

هدف از صفحه آرایی کتاب، ایجاد انگیزه بیشتر برای خواندن، راحتی در خواندن و ایجاد زیبایی با به کارگیری عناصر بصری معقول است. صفحه آرایی خوب و مناسب باموضوع کتاب می تواند رغبت خواننده و مخاطب را افزایش دهد.
یک صفحه آرایی خوب می تواند کمک موثری در توسعه و رشد فرهنگ داشته باشد و ذائقه بصری خوانندگان کتاب را اصلاح و تقویت کند.