نشر کتاب فردا فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ آغاز کرده و تاکنون سی عنوان کتاب توسط این انتشارات به چاپ رسیده است که تمامی آنها به چاپ­های دوم و سوم رسیده و برخی از آثار موفق شده­اند چاپ ششم را در طول سه سال تجربه کنند. تحول در علوم انسانی، فقه حکومتی، تحول حوزه­های علمیه، الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، انقلاب اسلامی، سنت غربی و نسبت ما با سنت و تجدد از جمله موضوعاتی است که نشر کتاب فردا مورد توجه خود قرار داده است.

 

رهدار

احمد رهدار

نویسنده

شناسنامه

میرباقری

سیدمحمد مهدی میرباقری

نویسنده

شناسنامه

کچوئیان

حسین کچوئیان

نویسنده

شناسنامه

11

علیرضا پیروزمند

نویسنده

شناسنامه

پارسانیا

حمید پارسانیا

نویسنده

شناسنامه

رضایی

عبدالعلی رضایی

نویسنده

شناسنامه

پرور

اسماعیل پرور

نویسنده

شناسنامه

عکس

محمدرضا خاکی قراملکی

نویسنده

شناسنامه

عبداللهی

یحیی عبداللهی

نویسنده

شناسنامه

سیدمحمدجواد شرافت

سیدمحمدجواد شرافت

گردآورنده

شناسنامه

بهروز خیریه

بهروز خیریه

گردآورنده

شناسنامه