ردیف
نام مرکز
شهر
تلفن
۱
کتاب ولایت
اردبیل
۴۵۱۲۲۵۳۸۰۰
۲
عصر ظهور
ارومیه
۰۹۱۴۱۴۷۰۲۱۷
۳
کتابسرای حکمت
اصفهان
۰۳۱۱۲۲۲۰۲۵۸
۴
کتابفروشی امام خمینی (ره)
اصفهان
۳۱۱۳۳۶۰۶۸۶
۵
کتاب آسمان
اصفهان
۰۳۱۳۲۲۹۰۱۱۷
۶
مرکز فرهنگی شهید مدرس
اصفهان
ـ
۷
کتابفروشی رسانه بیداری
اهواز
۶۱۱۲۲۳۴۲۰۴
۸
خانواده پویا
اهواز
ـ
۹
کلبه ادب و فرهنگ کافه
آبادان
ـ
۱۰
کتاب مهتاب
بابل
۱۱۱۲۱۹۸۹۰۸
۱۱
کتابسرای باران
بوشهر
۷۷۱۲۵۳۶۰۱۸
۱۲
کتاب صبا
تبرریز
۴۱۱۳۳۵۷۸۸۴
۱۳
کتابفروشی آرمانشهر
تبریز
۴۱۱۵۵۶۳۴۶۷
۱۴
کتاب سینما
تبریز
ـ
۱۵
پاتوق فرهنگی قاف
تهران
ـ
۱۶
موسسه عصر کتاب (نیک آیین)
تهران
۲۱۶۶۹۷۷۵۸۰
۱۷
کتابفروشی انتشارات کیهان
تهران
۲۱۶۶۴۶۹۴۷۵
۱۸
مرکز ارتباطات فرهنگی عماد
تهران
۲۱۸۸۳۱۰۹۳۵
۱۹
خانه کتاب ۵۷
تهران
۲۱۸۸۳۸۱۵۶۸
۲۰
انتشارات انقلاب اسلامی
تهران
۲۱۶۶۴۰۵۱۰۰
۲۱
نشر اسم (ترنجستان سروش)
تهران
۲۱۶۶۴۹۳۶۲۰
۲۲
دفتر فرهنگی روایت
خرم آباد
ـ
۲۳
مرکز فرهنگی وارثین
دزفول
۶۴۱۲۲۵۴۵۵۶
۲۴
آفتاب نهان رشت
رشت
ـ
۲۵
کافه کتاب آسمان
زاهدان
ـ
۲۶
کتابفروشی کمیل
زنجان
۲۴۱۴۲۵۴۳۰۰
۲۷
کتاب آسمان
سبزوار
۵۷۱۲۲۲۲۵۹۶
۲۸
کتابفروشی طنین ناب
شاهرود
۲۷۳۲۲۲۵۶۴۶
۲۹
کافه کتاب
شاهرود
ـ
۳۰
کتابفروشی کوله بار
شهرکرد
۳۸۱۲۲۴۳۲۲۲
۳۱
کتابفروشی زلال اندیشه
شیراز
۷۱۱۲۳۱۸۵۵۳
۳۲
کتابفروشی پلاک هشت
شیراز
۷۱۱۲۲۷۱۶۸۰
۳۳
کتابفروشی بچه های کتاب
شیراز
ـ
۳۴
جبهه کتاب
فسا
۷۳۱۳۳۴۵۳۰۰
۳۵
شهید کاظمی
قم
۰۲۵۳۷۸۴۰۸۴۴
۳۶
بوستان کتاب
قم
۰۲۵۱۷۷۴۲۱۵۵
۳۷
کلبه شروق
قم
۰۲۵۳۷۸۳۸۱۴۴
۳۸
دفتر نشر معارف
قم
۳۷۷۴۰۰۰۴
۳۹
مرکز فرهنگی – تبلیغی آینده سازان –
قم
۲۵۱۷۷۴۳۷۸۶
۴۰
کتابفروشی تمدن نوین
قم
۲۵۳۷۸۳۱۶۱۶
۴۱
کتابفروشی بهشت
کاشان
۳۶۱۴۴۵۲۴۲۷
۴۲
کتاب میعاد
کرمان
۳۴۱۲۲۵۱۳۵۴
۴۳
کتابفروشی میثاق
گیلان
۱۳۱۳۲۶۰۴۱۶
۴۴
پاتوق کتاب پایداری
مشهد
ـ
۴۵
کتاب آفتاب
مشهد
۵۱۱۲۲۲۲۲۰۴
۴۶
مرکز فرهنگی ولی عصر (عج)
مشهد
۵۱۱۸۵۳۴۹۹۰
۴۷
بچه های آفتاب
مشهد
ـ
۴۸
کتاب رواق
همدان
۸۱۳۸۳۸۱۳۹۲
۴۹
کتاب آسمان
یزد
۳۵۱۶۲۳۰۳۳۱