لیست کتاب های نشر کتاب فردا

 

تمدن نوین

۱

مهندسی تمدن اسلامی (موانع و الزامات) عبدالعلی رضایی چاپ اول ۱۵۷۰۰
۲ بینش تمدنی حسین مهدی زاده چاپ اول ۱۰۰۰۰
۳ دستاوردهای فرهنگی دفاع مقدس محمدمهدی بهداروند چاپ دوم

۸۷۰۰

انقلاب اسلامی
۴ کالبد شکافی فرهنگی فتنه ۸۸ سیدمحمد مهدی میرباقری چاپ دهم ۴۱۰۰
معارف دین
۵ تبیین عناصر ساختار وجودی انسان احمدرضا اخوت چاپ سوم ۶۲۰۰
۶ تدبر؛ چیستی، چرایی و چگونگی احمدرضا اخوت، مریم قاسمی چاپ دوم ۹۵۰۰
۷ مبانی و مهارت های تفکر پرسشی احمد رضا اخوت، هانی چیت­چیان  چاپ چهارم ۵۳۰۰
۸ پرورش تفکر قرآنی احمد رضا اخوت چاپ چهارم ۳۷۰۰
۹ مبانی و روش های جهاد نرم احمد رضا اخوت، کاظم حاجی رجبعلی چاپ چهارم ۷۳۰۰
۱۰ مبانی و مهارت های برنامه ریزی احمدرضا اخوت، سارا شهید زاده چاپ سوم ۶۹۰۰
۱۱ پرورش تفکر بنیادی احمدرضا اخوت، هانی چیتچیان چاپ سوم ۵۳۰۰

 

تحول حوزه و فقه اجتماعی
۱۲ تحول حوزه علمیه و روحانیت علیرضا پیرزومند چاپ اول ۲۰۰۰۰
۱۳ احکام حکومتی اسماعیل پرور چاپ اول ۹۵۰۰
۱۴ نگاهی به حوزه سعید هلالیان چاپ اول ۲۵۰۰۰

 

علم دینی
۱۵ جهان های اجتماعی حمید پارسانیا چاپ اول ۱۱۰۰۰
۱۶ تحول در علوم انسانی: مجموعه دیدارها و مصاحبه­ها جمعی از نویسندگان چاپ اول ۳۰۰۰۰
۱۷ تحول در علوم انسانی: مجموعه مقالات جمعی از نویسندگان چاپ اول ۲۵۰۰۰
۱۸ تحول در علوم انسانی: مجموعه سخنرانی ها و میزگردها جمعی از نویسندگان چاپ اول ۱۰۰۰۰
۱۹ تحلیل هویت علم دینی و علم مدرن محمدرضا خاکی قراملکی چاپ سوم ۱۸۰۰۰
۲۰ روش شناسی انتقادی حکمت صدرایی حمید پارسانیا چاپ اول ۴۷۰۰
۲۱ علمی برای تحول موسسه بروج اندیشه آسمانی چاپ اول ۱۸۰۰
۲۲ حدیث عنوان بصری(ترجمه فارسی و انگلیسی) ملک زاده چاپ اول ۱۶۰۰

 

سنت غربی
۲۳ گفتمان تجدد محمدرضا خاکی قراملکی چاپ اول ۱۸۵۰۰
۲۴ روشنفکران و شکست در پیامبری حسین کچویان چاپ اول ۵۹۰۰
۲۵ فایرابند و معقولیت معرفت علمی امیرمهدی بخشی زاده چاپ اول ۲۵۰۰
۲۶ فلسفه های قاره ای علم گری گاتینک چاپ اول ۱۱۰۰۰

 

ما، سنت و تجدد
۲۷ انواع و ادوار روشنفکری حمید پارسانیا چاپ اول ۳۹۰۰
۲۸ هویت ما حسین کچویان چاپ سوم ۵۵۰۰
۲۹ پایان غرب مستشهدین وصال چاپ دوم ۲۵۰۰
۳۰ تحلیل ماهیت تکنولوژی عبدالعلی رضایی چاپ دوم ۱۶۰۰۰

 

سایر موضوعات
 
۳۱ اهل بیت پیامبر (ع) در شعر شاعران کرد بهروز خیریه چاپ سوم ۱۲۵۰۰
۳۲ پرسش و پاسخهایی صریح در موضوع ولایت فقیه دفتر فرهنگی فخر الائمه چاپ ششم ۱۲۰۰
۳۳ شکوه فرمان دفتر فرهنگی فخر الائمه چاپ اول ۳۶۰۰
۳۴ مشق بصیرت مستشهدین وصال چاپ اول ۲۰۰۰
۳۵ شب بی ستاره محمدمهدی بهداروند چاپ سوم ۴۴۰۰
۳۶ مراقبه های عاشورایی سید منیرالدین حسینی الهاشمی،سید محمدمهدی میرباقری چاپ دهم ۴۱۰۰