جستارهایی در فقه حکومتی

جستارهایی در فقه حکومتی

انقلاب اسلامی در مراحل سه گانه خود، یعنی ایجاد، استقرار و توسعه، با محوریت فقه حرکت کرده است. در مرحله ایجاد با استفاده از فقه سنتی، در مرحله استقرار با استفاده از فقه پویا و هم اکنون و در مرحله توسعه از کشور و دولت اسلامی به «تمدن اسلامی»، نیازمند فقه حکومتی می‏‌باشد.

اثر حاضر جستارگونه‏‌ای است در راستای تبیین ظرفیت‏‌ها و توان‏مندی‏‌های فقه شیعی در عرصه حکومت و تمدن سازی. جریان شناسی فکری فقه شیعه و فواید آن، درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری، مناسبات فقه و حکومت و مناسبات فقه و تمدن از جمله جستارهای این اثر است که با بررسی زوایای مختلف فقه شیعی، به دنیال تبیین فقه مطلوب و آرمانی (فقه حکومتی) است.

«این کتاب در دست اقدام می باشد»

جهت اطلاع از آخرین وضعیت کتاب به قسمت فرآیند نشر مراجعه فرمایید.

نظر بدهید