سوسیالیسم

سوسیالیسم

«سوسیالیسم» ترجمۀ سخنرانی ای است که توسط ماکس وبر نخستین بار در ژوئن سال ۱۹۱۸ برای یگان افسری ارتش پادشاهی اتریش (بخش دفاع در برابر تبلیغات دشمن) ایراد شد و در همین سال در وین برای نخستین بار در قالب جزوه به چاپ رسید. پس از انقلاب ۱۹۱۷ روسیه ترس گسترده¬ایاز وقوع انقلاب‌های سوسیالیستی در دیگر کشورها، به‌ویژه در اروپای مرکزی، وجود داشت. به همین دلیل ماکس وبر این موضوع را برای سخنرانی خود برگزید.
آن‌چه وبر در این سخنرانی در رابطه با سوسیالیسم ارائه می‌کند بسیار دقیق و قابل تامل است، خواننده در هیچ‌کجای متن احساس نمی‌کند در حال شنیدن سخنان یک فرد افراطی چپ یا راست است. او در تمام طول سخنرانی می‌خواهد نوع نگاهش به سوسیالیسم را شرح دهد و در این راه بیش از اینکه بحث¬های صرف نظری را پیش بکشد سعی می‌کند برای ادعاهایش شواهدی تاریخی اقامه کند. نکتۀ قابل توجه دیگر در متن پیش‌رو – که به‌نظر بنده یکی از نقاط قوت متن است – شیوۀ بیان آن است، او برای سربازان و افسران صحبت می-کند، پس باید حتی‌الامکان ساده و به دور از لفاظی سخن بگوید و حقیقتاً وبر این سادگی و صراحت را در اغلب مقاطع این سخنرانی به بهترین نحو رعایت نموده است.

«این کتاب در دست اقدام میباشد»

جهت اطلاع از آخرین وضعیت کتاب به قسمت فرآیند نشر مراجعه فرمایید.

نظر بدهید