جستارهایی در فقه حکومتی

جستارهایی در فقه حکومتی

انقلاب اسلامی در مراحل سه گانه خود، یعنی ایجاد، استقرار و توسعه، با محوریت فقه حرکت کرده است. در مرحله ایجاد با استفاده از فقه سنتی، در مرحله استقرار با استفاده از فقه پویا و هم اکنون و در مرحله…

چاپ سوم دستاوردهای فرهنگی دفاع مقدس

کتاب «دستاوردهای فرهنگی دفاع مقدس» نوشته مهدی بهداروند از سوی نشر کتاب فردا با موضوع بررسی فضای فرهنگی ایجادشده توسط جنگ، به چاپ سوم رسید. تاب دستاوردهای فرهنگی دفاع مقدس با دقت و تاملی نوین در آثار و برکات جنگ…