هرگاه سخن از تزکیه نفس به میان می­آید نوعاً آن را ملازم با ترک محرمات و انجام واجبات می­دانیم، در حالیکه مفهوم وسیع­تر و جامع­تری دارد که از لوازم آن رعایت خط قرمزهای عقلی و شرعی است. چنانچه در کتب لغت آمده: «زکو به معنای دور ساختن آنچه حق نیست و خارج کردن آن از متن سالم است و این مانند برطرف کردن رذایل و بدی­ها از انسان و محیط اجتماعی اوست و همچنین مانند خارج کردن حقوق مردم از مال خویش یا خارج کردن باطل از متن حق است. فرق این کلمه و تطهیر و تهذیب در اینست که در تطهیر نظر به پاک شدن از پلیدی­هاست و در تهذیب نظر به حاصل شدن اخلاص و صلاح است، اما در تزکیه نظر به دورساختن آن چیزی است که لازم است دور شود.مفاهیمی چون رشد، زیاد شدن، صلاح، طهارت، برکت و لیاقت که گاهی برای معنای این کلمه ذکر شده از آثار و لوازم آن است.»

در این دروس سعی بر اینست که، هر چیزی را سر جای خود بگذاریم تا رشد کنیم و هدایت شویم.